no-img
papersaz

بایگانی‌ها کارآموزی در آموزش و پرورش - papersaz


papersaz

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها کارآموزی در آموزش و پرورش - papersaz
کارآموزی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش

کارآموزی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش


سازماندهی مستلزم آنست که منابع یعنی افراد، سرمایه ها و تجهیزات به مؤثرترین شیوه برای حصول اهداف فراهم گردد، بنابراین دیدگاه سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. برخی از صاحبنظران نیز سازماندهی را تقسیم کار و طبقه بندی وظایف دانسته اند. سازمان نظم و ترتیبی نسبتاً ثابت و همیشگی است که یک مؤسسه در چارچوب آن به فعالیت می پردازد. در واقع ساختاری است که واحد اجرایی برنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / مرد / ۱۳۹۶   بازدید : 397   نویسنده : papersaz